Košické DOMKO otvára nové priestory, pomohla švajčiarsko-slovenská spolupráca

Druhá etapa rekonštrukcie a dostavby Domova sociálnych služieb DOMKO v Parku mládeže 3 v Košiciach je ukončená. V stredu 20. júla 2016 o 10. hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie nových priestorov v areáli.

Budovu Domova sociálnych služieb DOMKO sa podarilo zrekonštruovať a dobudovať vďaka projektu „Vstúpte k nám“, financovaného z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Finančná podpora predstavovala sumu 1.293.000 eur, do ktorej 15 % prispieva štátny rozpočet SR. Prístavbu nového krídla v druhej etape dofinancoval Košický samosprávny kraj sumou takmer 400 tisíc eur.

DOMKO poskytuje sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka projektu sa podarilo zrekonštruovať starý objekt niekdajšej škôlky. Kompletnou prestavbou, zateplením, výmenou okien, rekonštrukciou rozvodov sa podarilo znížiť ekonomické náklady na réžiu zariadenia. V novej nadstavbe sa vytvorili podmienky na novú sociálnu službu – týždenný pobyt pre desať klientov. Rekonštrukciou vznikli nové priestory na činnosti a terapie pre 60 prijímateľov sociálnej služby v ambulantnej forme. Inštaláciou výťahu sa zjednodušil pohyb imobilných klientov v zariadení. Po ukončení prvej etapy v januári 2015 kontinuálne pokračovala rekonštrukcia druhou etapou.

Prístavbou nového krídla, ktorú dofinancoval Košický samosprávny kraj sume takmer 400 tisíc eur vznikli priestory pre kuchyňu, spoločenská miestnosť s možnosťou komfortného stolovania, ktorá spĺňa podmienky na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Boli vytvorené podmienky na uskladnenie potravín, vybudovali sa dve garáže a miestnosti pre administratívnych pracovníkom, miestnosť pre snoezellen (terapia v špeciálne upravenom priestore) a prezliekareň pre prijímateľov.

Revitalizáciou vonkajších priestorov areálu vznikla športovo-rekreačná a oddychová zóna s ihriskom s umelým trávnatým povrchom a petangovým ihriskom. Altánok zariadený novým nábytkom slúži na činnosť, terapie a oddych klientov. Drevené kladiny pomáhajú zlepšiť koordináciu pohybov a rovnováhu. Všetky nové priestory sú zariadené novým nábytkom spĺňajúcim normy a štandardy, boli vybudované IT siete a zakúpená nová audio, video technika.

Arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia, dramatoterapia, ergoterapia, keramika, rehabilitačné a športové vyžitie a iné terapie a aktivity skvalitňujú a pomáhajú prijímateľom sociálnej služby pri rozvíjaní osobnosti, zvyšujú u nich pocit sebadôvery a uspokojenia, čo v konečnom dôsledku pomáha aj pri ich sociálnom začleňovaní sa do spoločnosti.

Súčasťou projektu „Vstúpte k nám“ bolo aj zvýšenie odbornosti zamestnancov zariadení sociálnych služieb KSK. „Domkáči“ zorganizovali celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry „Blumiáda“ pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo zariadení sociálnych služieb v rámci celého Slovenska.

Informácie o ukončení prvej etapy nájdete tu:
http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/aktuality/domko-je-doma.html

Viac informácií:
Úrad vlády SR – www.vlada.gov.sk
Švajčiarsky finančný mechanizmus - www.swiss-contribution.sk
Košický samosprávny kraj – www.vucke.sk
DOMKO-Domov sociálnych služieb – www.dsskepm.sk

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2016 05:00
Upravené: 30.03.2017 11:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine