Oznamy o voľných miestach z roku 2020

22.07.2020

Pomocná sila v školskej jedálni

       
Riaditeľka obchodnej akadémie v Michalovciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocná sila v kuchyni s nástupom od 2. septembra 2020.
 
22.07.2020

Učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

       
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.
 
21.07.2020

Majster odbornej výchovy pre odbor hostinský

       
Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a, nahlasujeme voľné pracovné miesto odborného zamestnanca:
 
21.07.2020

Učiteľ - občianska náuka a telesná výchova

       
Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a, nahlasujeme voľné pracovné miesto odborného zamestnanca:
 
21.07.2020

Učiteľ odborných predmetov pre odbor asistent výživy

       
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice vyhlasuje výberové konanie na učiteľa odborných predmetov v študijnom odbore asistent výživy (AV).
 
21.07.2020

Hlavný ekonóm školy

       
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice vyhlasuje výberové konanie na hlavného ekonóma.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:52
Upravené: 29.05.2021 21:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001