Oznamy o voľných miestach z roku 2020

04.06.2020

Učiteľ telesnej výchovy

       
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
01.06.2020

Učiteľ s aprobáciou Slovenský jazyk a literatúra a Anglický jazyk a literatúra

       
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.
 
01.06.2020

Lektor Baníckeho múzea v Rožňave – zastupovanie počas materskej dovolenky

       
Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Lektor – pracovný pomer na dobu určitú (24 mesiacov) s nástupom od 15. júna 2020. Výberové konanie sa uskutoční 9. júna 2020.
 
29.05.2020

Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry

       
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka slovenského jazyka (100% úväzok).
 
28.05.2020

Učiteľ SŠ – informatik

       
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove, Komenského 3425/18, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ľka odborných predmetov: informatika s nástupom od 1.9. 2020.
 
28.05.2020

Opatrovateľ

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami /3/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:52
Upravené: 29.05.2021 21:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001