Oznamy o voľných miestach z roku 2020

17.02.2020

Opatrovateľ

       
LÚČ- Domov sociálnych služieb Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
14.02.2020

Opatrovateľ

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami /2/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
14.02.2020

Školský psychológ

       
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ s 32% úväzkom na dobu určitú s nástupom od 09.03.2020.
 
14.02.2020

Učiteľ anglického jazyka

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas – úväzok 90,91% (20 hodín vyučovacej povinnosti týždenne) na dobú určitú – zastupovanie počas práceneschopnosti vyučujúcej anglického jazyka.
 
13.02.2020

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk s nástupom od 01.04.2020.
 
13.02.2020

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:52
Upravené: 29.05.2021 21:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001