Učiteľ anglického jazyka

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas – úväzok 90,91% (20 hodín vyučovacej povinnosti týždenne) na dobú určitú – zastupovanie počas práceneschopnosti vyučujúcej anglického jazyka.

Požadované vzdelanie:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore – anglický jazyk,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Ponúkame

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 831,82 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri úväzku 20 hodín vyučovacej povinnosti táždenne.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

  • mailom: icapechyova@gmail.com
  • poštou na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice.

Autor/zdroj: Ing. Andrea Štecová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.02.2020 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001