Oznamy o voľných miestach z roku 2020

30.06.2020

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka nemeckého jazyka s nástupom od 01.09.2020 – zastupovanie počas RD (plný úväzok)
 
30.06.2020

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka nemeckého jazyka s nástupom od 01.09.2020 (skrátený úväzok).
 
26.06.2020

Upratovačka

       
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii upratovačka (100% úväzok).
 
25.06.2020

Upratovačka

       
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka s možným nástupom od 1. augusta 2020.
 
25.06.2020

Vedúca/vedúci školskej jedálne

       
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vedúca/vedúci školskej jedálne s nástupom od 1. septembra 2020.
 
25.06.2020

Učiteľ telesnej výchovy

       
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná výchova - dejepis s nástupom od 1. septembra 2020.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:52
Upravené: 29.05.2021 21:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001