Oznamy o voľných miestach z roku 2020

22.07.2020

Referent pre PR, reklamu a propagáciu.

       
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom Ref. pre PR, reklamu a propagáciu.
 
22.07.2020

Všeobecný účtovník

       
Diuvadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom Všeobecný účtovník.
 
22.07.2020

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov pre drevársky odbor

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - učiteľ/učiteľka odborných predmetov pre drevársky odbor. Dátum predpokladaného nástupu je 01. 09. 2020.
 
22.07.2020

Majster odbornej výchovy na elokované pracovisko Slanec pre profesiu murár

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o dvoch voľných pracovných miestach na pozíciu – majster odbornej výchovy na elokované pracovisko Slanec pre profesiu murár. Dátum predpokladaného nástupu je 01. 09. 2020
 
22.07.2020

Majster odbornej výchovy na elokované pracovisko Čaňa pre profesiu murár

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy na elokované pracovisko Čaňa pre profesiu murár. Dátum predpokladaného nástupu je 01. 09. 2020
 
22.07.2020

Učiteľ s aprobáciou anglický jazyk

       
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:52
Upravené: 29.05.2021 21:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001