Oznamy o voľných miestach z roku 2020

15.06.2020

Učiteľ matematiky a fyziky

       
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka učiteľ matematiky kombinácii s FYZ, prípadne IKT v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
12.06.2020

Vychovávateľ/ka

       
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 1. 09. 2020.
 
12.06.2020

Učiteľ/ka odborných predmetov elektrotechnických

       
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu :
učiteľ/učiteľka odborných predmetov elektrotechnických na plný úväzok.
 
12.06.2020

Majster odbornej výchovy - elektrotechnika

       
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu :
majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
12.06.2020

Majster odbornej výchovy - strojárstvo

       
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
12.06.2020

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste :
učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk a literatúra
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:52
Upravené: 29.05.2021 21:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001