Učiteľ - občianska náuka a telesná výchova

Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a, nahlasujeme voľné pracovné miesto odborného zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa, Veľké Kapušany

Kategória odb. zamestnanca: učiteľ - občianska náuka a telesná výchova 

Kvalifikačné predpoklady: Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy podľa prílohy č.2 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov: doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,  doklad o bezúhonnosti

Termín nástupu : 1.9.2020

Iné požiadavky: ovládanie jazyka národ. menšiny-maďarského        

Žiadosti prosíme zasielať do 7.8.2020.

Kontakt:

Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa

Tel. 056/6281590, 056/6382712

Email: soueneag@souekapusany.edu.sk

Autor/zdroj: Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2020 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001