Archív neaktuálnych oznamov v roku 2022

15.11.2022

Školský psychológ na 50% úväzku

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
14.11.2022

Kurátor výtvarné umenie

       
Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste:
 
11.11.2022

Učiteľ anglického jazyka

       
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 Košice v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
11.11.2022

Finančný účtovník / účtovníčka školy

       
Riaditeľka Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu finančný účtovník/účtovníčka školy na zastupovanie počas dlhodobej PN.
 
10.11.2022

Referent personálnej práce a miezd

       
Košický samosprávny kraj oznamuje, že s účinnosťou od 15.11.2022 disponuje 2 voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu referent personálnej práce a miezd na Právnom a personálnom oddelení, Kancelária predsedu.
 
10.11.2022

Referent odborných činností –asistent predsedu

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent odborných činností – asistent predsedu v Kancelárii predsedu KSK.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 24.05.2022 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001