Archív neaktuálnych oznamov v roku 2022

16.06.2022

Kuchárka v školskej jedálni

       
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.
 
16.06.2022

Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy

       
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
 
16.06.2022

Učiteľ/ka ruského jazyka a dejepisu

       
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou ruský jazyk a dejepis s nástupom od 01. 09. 2022.
 
16.06.2022

Učiteľ/učiteľka anglického jazyka

       
Jazyková škola Javorová 16, Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka anglického jazyka s nástupom od 01.09.2022.
 
16.06.2022

Učiteľ / učiteľka biológie

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka biológie v ľubovoľnej kombinácii s možným nástupom od 01.09.2022.
 
16.06.2022

Personalistka/hospodárka

       
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu personalistka/hospodárka na 100 % úväzok s možným nástupom od 1.9.2022 na dobu určitú do 30.6.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 24.05.2022 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001