Archív neaktuálnych oznamov v roku 2022

28.11.2022

Administratívny zamestnanec - lektor

       
Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01Michalovce, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK informuje o voľnom pracovnom mieste administratívny zamestnanec - lektor.
 
25.11.2022

Referent cestnej dopravy

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent cestnej dopravy na Oddelení dopravy.
 
25.11.2022

Upratovačka

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — upratovačka s možným nástupom od 01.01.2023.
 
25.11.2022

Školský psychológ

       
Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca – školský psychológ.
 
24.11.2022

Zdravotnícky asistent

       
SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „zdravotnícky asistent“ s možným nástupom od 1. 1. 2023.
 
24.11.2022

Učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 24.05.2022 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001