Zdravotnícky asistent

SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „zdravotnícky asistent“ s možným nástupom od 1. 1. 2023.

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01  Rožňava
Pracovný pomer: doba určitá 12 mesiacov,  s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Úväzok:100%
Pracovný čas: jednozmenná prevádzka, 6.00 – 14.00
Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
Platová trieda 3, platový stupeň v závislosti od dĺžky odbornej praxe, minimálne 700 €. K základnému platu sú priznané príplatky za prácu v sťaženom prostredí.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • Stredná zdravotnícka škola – odbor zdravotnícky asistent.

Iné kritériá a požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom  rozsahu,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • empatia, komunikatívnosť, svedomitosť,
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
  • základy práce s PC.

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť   na adresu: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01  Rožňava, elektronicky na adresu: erika.mitrikova@subsidium.sk, alebo osobne do 2. 12. 2022 vrátane.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2022 14:17
Upravené: 24.11.2022 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine