Archív neaktuálnych oznamov v roku 2022

06.06.2022

Vedúci vychovávateľ

       
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2022 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vedúci vychovávateľ na školskom internáte na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť od 01.09.2022 do 31.08.2023 na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
06.06.2022

Zástupca riaditeľa školy

       
Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu zástupca riaditeľa školy pre výchovnovzdelávací proces od 01.09.2022.
 
06.06.2022

Upratovačka

       
Gymnázium Krompachy oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii: upratovačka.
 
06.06.2022

Učiteľ strednej školy

       
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou občianska náuka v kombinácii telesná výchova alebo slovenský jazyk a literatúra alebo etická výchova, s nástupom od 22.8.2022 na plný pracovný úväzok, pracovná zmluva na dobu určitú, neskôr možnosť uzavretia na dobu neurčitú.
 
02.06.2022

Manažér kultúry

       
Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste Múzejný pedagóg – pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky). Výberové konanie sa uskutoční 14.júna 2022.
 
02.06.2022

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na SŠ a ZŠ

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na SŠ a ZŠ s nástupom od 1.9.2022.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 24.05.2022 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine