Archív neaktuálnych oznamov v roku 2022

08.08.2022

Školský psychológ

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ/školská psychologička s nástupom od 02.09.2022 na 50% pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu neurčitú.
 
08.08.2022

Vychovávateľka

       
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľka na dobu určitú do 31.8.2023 s nástupom od 01.09.2022.
 
05.08.2022

Referent správnej, sporovej agendy a sťažností na odbore školstva

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky na pracovnú pozíciu referent správnej, sporovej agendy a sťažností na odbore školstva.
 
05.08.2022

Projektový manažér

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 1.9.2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: projektový manažér, na odbore SO pre IROP.
 
05.08.2022

Nutričný terapeut

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom na dohodu o pracovnej činnosti "Nutričný terapeut“ s možným nástupom od 01.09.2022.
 
05.08.2022

Upratovačka

       
Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Upratovačka – pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na neurčitý čas). Výberové konanie sa uskutoční 23.08. do 26.08.2022.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 24.05.2022 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine