Archív neaktuálnych oznamov v roku 2022

12.08.2022

Učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a odborných predmetov s ekonomickým zameraním

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľných pracovných miestach na pracovné pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a odborných predmetov s ekonomickým zameraním individuálne, alebo v ľubovoľnej kombinácii s nástupom od 01.09.2022.
 
12.08.2022

Vrátnik

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik 2 osoby s pracovným úväzkom 60 %, s nástupom od 01.09.2022.
 
10.08.2022

Kurátor – Prírodár

       
Zemplínske múzeum v Michalovciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Kurátor - Prírodár.
 
09.08.2022

Vychovávateľ/ka

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte na zastupovanie počas dlhodobej PN.
 
09.08.2022

Učiteľ/ka matematiky – fyziky – anglického jazyka

       
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka matematiky – fyziky – anglického jazyka (v ľubovoľnej kombinácii) na plný úväzok s nástupom od 1. 9. 2022.
 
08.08.2022

Školský psychológ

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ/školská psychologička s nástupom od 02.09.2022 na 50% pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu neurčitú.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 24.05.2022 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001