Učiteľ/ka matematiky – fyziky – anglického jazyka

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka matematiky – fyziky – anglického jazyka (v ľubovoľnej kombinácii) na plný úväzok s nástupom od 1. 9. 2022.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.

Ponúkame:

Nástupný plat v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku začínajúceho PZ)

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou alebo e-mailom na adresu:

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Janka Kráľa 25
079 01  Veľké Kapušany

Kontaktná osoba:
Ing. Richard Mokoš, MBA, riaditeľ školy
e-mail: skola@sosvkjkrala.edupage.org

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 19. 8. 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Richard Mokoš, MBA, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.08.2022 10:00
Upravené: 09.08.2022 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001