Školstvo

27.06.2022

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves , v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ slovenského jazyka a literatúry na skrátený úväzok 68,18%, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 
27.06.2022

Pedagogický asistent

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves , v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci Národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na pozíciu: pedagogický asistent na 100% na dobu určitú do 31.8.2023
 
24.06.2022

Školský psychológ

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ na 100 % úväzok na obdobie zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky s nástupom od 01.09.2022.
 
24.06.2022

Majster/ka odbornej výchovy

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu – majster/ka odbornej výchovy pre odbor obchodný pracovník, predavač na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.
 
24.06.2022

Učiteľ/ka matematiky

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.
 
24.06.2022

Učiteľ/ka matematiky

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka matematiky skrátený pracovný úväzok s nástupom od 1.9.2022.
 
24.06.2022

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka (plný úväzok) s nástupom od 01.09.2022.
 
24.06.2022

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy (plný úväzok) s nástupom od 01.09. 2022.
 
24.06.2022

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka (zastupovanie počas MD a RD) s nástupom od 01.09.2022.
 
24.06.2022

Referent správy majetku

       
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o dvoch voľných pracovných miestach na pozícii Referent správy majetku s predpokladaným nástupom od 01.08.2022.
 
24.06.2022

Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov

       
Riaditeľka Strednej športovej školy , Trieda SNP 104, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov
 
24.06.2022

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

       
Riaditeľka Strednej športovej školy , Trieda SNP 104, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ strednej školy
 
24.06.2022

Učiteľ/učiteľka odborných IKT predmetov

       
Riaditeľka Strednej športovej školy , Trieda SNP 104, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ strednej školy.
 
24.06.2022

Vychovávateľ

       
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii „vychovávateľ„.
 
24.06.2022

Učiteľ/ka matematiky a fyziky

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ/ka strednej školy
 
24.06.2022

Učiteľ telesnej výchovy

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ telesnej výchovy.
 
24.06.2022

Učiteľ odborných predmetov pre odbor farmaceutický laborant

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľa odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant (FL)
 
24.06.2022

Vedúci technicko-ekonomického úseku

       
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu „vedúci technicko-ekonomického úseku“.
 
24.06.2022

Učiteľ anglického jazyka a literatúry

       
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2022 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka a literatúry na SŠ na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť od 01.09.2022 do 31.08.2023 na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
24.06.2022

Vedúci školskej jedálne a tajomník školy

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
- vedúci/vedúca školskej jedálne – 50 % úväzok
- tajomník/tajomníčka školy - 50 % úväzok
 
20.06.2022

Učiteľ/ka odborných predmetov - strojárstvo

       
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov - strojárstvo (plný úväzok) s nástupom od 1. 9. 2022.
 
20.06.2022

Učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov - s nástupom od 1. 9. 2022 na 100% úväzok.
 
16.06.2022

Učiteľ/učiteľka anglického jazyka

       
Jazyková škola Javorová 16, Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka anglického jazyka s nástupom od 01.09.2022.
 
16.06.2022

Personalistka/hospodárka

       
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu personalistka/hospodárka na 100 % úväzok s možným nástupom od 1.9.2022 na dobu určitú do 30.6.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
16.06.2022

Upratovačka

       
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii: upratovačka.
 
16.06.2022

Učiteľ/ ka odborných záhradníckych predmetov

       
Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka s aprobáciou záhradníctvo, záhradná architektúra, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nástupom od 01.09.2022 na plný pracovný úväzok.
 
16.06.2022

Údržbár, vodič

       
Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – údržbár, vodič s nástupom 1.9.2022 na plný úväzok.
 
16.06.2022

Učiteľ/ka odborných poľnohospodárskych predmetov

       
Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka s aprobáciou rastlinná výroba, mechanizácia, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nástupom od 01.09.2022 na plný pracovný úväzok.
 
16.06.2022

Majster odbornej výchovy – odbor agromechanizátor, opravár

       
Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor agromechanizátor, opravár, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nástupom od 01.09.2022.
 
16.06.2022

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nástupom od 01.09.2022 na plný pracovný úväzok.
 
14.06.2022

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov pre drevársky odbor

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - učiteľ/učiteľka odborných predmetov pre drevársky odbor. Dátum predpokladaného nástupu je 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predlženia na dobu neurčitú.
 
13.06.2022

Správca počítačovej siete

       
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Rožňava informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: správca počítačovej siete.
 
09.06.2022

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.
 
09.06.2022

Majster/ka odbornej výchovy pre odbor predavač

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/ka odbornej výchovy pre odbor 6460 H predavač na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.
 
08.06.2022

Školník – údržbár

       
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii školník – údržbár (100% úväzok).
 
23.05.2022

Pomocný vychovávateľ

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste pomocného vychovávateľa s nástupom od 01.09.2022 na dobu určitú v Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice.
 
23.05.2022

Kuchár

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu kuchár s nástupom od 01.09.2022 na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) v Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice.
 
16.05.2022

Učiteľ s aprobáciou matematika-informatika

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
06.05.2022

Vychovávateľka v školskom klube detí

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice oznamuje, že má voľné 2 pracovné miesta na pracovnú pozíciu vychovávateľka v školskom klube detí s nástupom od 1.9.2022.
 
03.05.2022

Vodič/ka školského autobusu

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii vodič/ka školského autobusu.
 
03.05.2022

Učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka.
 
23.02.2022

Učiteľ strednej školy

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľných pracovných miestach na pracovné pozície učiteľ/učiteľka:
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2022 10:48
Upravené: 24.06.2022 14:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine