Referent odborných činností –asistent predsedu

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent odborných činností – asistent predsedu v Kancelárii predsedu KSK.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa,
 • prax v oblasti administratívy min. 2 roky,
 • prax v oblasti elektronickej evidencie spracovania dokumentov rôznych typov min. 2 roky,
 • skúsenosti s prácou vo verejnej správe výhodou,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet,
 • znalosť anglického jazyka – úroveň pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • flexibilita,
 • príjemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  900,- EUR

Popis pracovného miesta: Administratívne práce súvisiace s činnosťou sekretariátu predsedu KSK a asistentské práce pre predsedu KSK.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 21.11.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.11.2022 14:53
Upravené: 10.11.2022 15:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001