Referent personálnej práce a miezd

Košický samosprávny kraj oznamuje, že s účinnosťou od 15.11.2022 disponuje 2 voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu referent personálnej práce a miezd na Právnom a personálnom oddelení, Kancelária predsedu.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • min. 3 roky praxe v oblasti mzdovej a personálnej agendy,
 • ovládanie min. 1 mzdového softvéru – SAP výhodou,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 1 100 €

Popis pracovného miesta: Vedenie personálnej agendy zamestnávateľa a spracovanie miezd pre zamestnávateľa.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 15. 11. 2022 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.11.2022 14:53
Upravené: 10.11.2022 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001