Školský psychológ na 50% úväzku

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Kontakt: 055/6765700 kl.50, sekretariat@sosake.sk

Kategória: školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších  predpisov
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:        

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

voľné pracovné miesto je na dobu určitú od  10.1.2023 na zastupovanie počas  MD.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 9.12.2022

Autor/zdroj: RNDr. Jana Vargová, riaditeľka
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 15.11.2022 12:55
Upravené: 15.11.2022 13:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001