Športovo-zábavné podujatie „Odznak zdatnosti – branecký“

Prijímatelia sociálnych služieb zo zariadenia JASANIMA DSS Rožňava v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja predviedli svoj tanečný talent na podujatí organizovanom OZ Mesto v pohybe a OZ Tunel pod Homolkou na podujatí Odznak zdatnosti – branecký. Konalo sa počas sviatočného dňa, 8. mája v areáli dopravného ihriska v Rožňave.

Organizátori pripravili pre širokú verejnosť akciu plnú zábavy, pohybu a rôznych aktivít venovaných deťom. Sme veľmi radi, že organizátori dali priestor aj prijímateľom sociálnych služieb, ktorí na podujatí vystúpili s krátkym kultúrnym programom – tancom v štýle country.

„Tanečníci z JASANIMA DSS priniesli so sebou na dopravné ihrisko prílev pozitívnej energie, účastníkov potešili dobrou náladou. Nezaujali však len tancom, ale aj svojimi výrobkami, ktorými prezentovali svoju kreativitu a zručnosti a o ktoré prejavili záujem aj účastníci akcie. Veľké poďakovanie patrí zamestnancom zariadenia za svoju trpezlivosť pri práci so zdravotne znevýhodnenými občanmi,“ uviedol Rudolf Pažitka, organizátor podujatia.

Aktívnou účasťou na verejnom podujatí občanov mesta Rožňava a okolia organizátori a zamestnanci JASANIMA DSS podporili rozvoj schopností klientov, dali im priestor na sebaprezentáciu, prispeli  k aktívnemu využitiu ich času  a hlavne malým dielom pomohli k odstraňovaniu predsudkov intaktnej populácie voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou tohto podujatia bola aj predajno-prezentačná výstava výrobkov z dielní na rozvoj pracovných zručností JASANIMA DSS, ktorá mala u účastníkov podujatia veľký úspech.

O úspechu predstavenia na akcii svedčil hlasný potlesk zúčastnených a šťastné tváre zúčastnených klientov.

Autor/zdroj: Jasanima DSS Rožňava
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.05.2019 10:00
Upravené: 23.12.2021 09:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001