Zo sobáša pod čepiec

Myšlienkou tohtoročného programu folklórno - dramatického súboru JASANIMA, pod vedením p. S. Dorkinovej, v réžii J. Liptáka a hudobnom doprovode p. I. Nemčoka a p. Š. Geržu bolo nacvičiť, pásmo s ktorým by sa mohli prijímatelia prezentovať a ukázať širokej verejnosti.

Cieľom bolo ukázať, že aj ľudia s rôznymi formami postihnutia sa dokážu zabávať, tešiť sa a prejaviť spontánnu radosť a vďaku. S hudobno – dramatickým pásmom „Zo sobáša pod čepiec“ sa prijímatelia prvýkrát predstavili v Košiciach na XV. ročníku Festivalu  dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb „MOST ÚSMEVOV“. Predstavenie zobrazovalo svadobnú tému a s tým spojené zvyky, ako svadobný sprievod z kostola do domu ženícha, privítanie mladomanželov svadobnou materou. Neodmysliteľnou súčasťou bol tanec mladomanželov a rodičovský tanec, snímanie venca, čepčenie a nevestický tanec „Čia je nevesta“.  Účinkujúci klienti sa predstavili aj na najväčšom folklórnom festivale v košickom kraji na 45. ročníku Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2018.

Súbor JASANIMA sa stal súčasťou kultúrneho programu osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Pača a Dní obce Rožňavské  Bystré. Každé vystúpenie malo svoje čaro, poukázalo na možnosti, schopnosti a tvorivosť ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a na prácu zamestnancov JASANIMA – DSS.

Účinkujúcim sa dostalo pochvaly a úcty, ich tanečné výkony ocenili diváci veľkým potleskom a sladkou odmenou, mali možnosť pochutnať si aj na miestnych špecialitách, rôznych pečených  koláčoch  a buchtách, ktoré boli pripravené  podľa tradičných  receptúr.  Aktivitou sprevádzajúcou vystúpenia bol predaj výrobkov z dielní na rozvoj  pracovnej zručnosti. Veľký úspech mali výrobky z keramiky, tkáčskej dielne, sviečky a levanduľové vrecúška. Poďakovanie za úsilie a vynaloženú energiu patrí všetkým, ktorí boli súčasťou týchto krásnych a zmysluplných podujatí  za zachovávanie folklórnych tradícií, prezentáciu ľudových piesní a tancov, propagáciu tradičných remesiel ako aj možnosť prezentovania sa a začleňovania medzi intaktnú populáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Nezbedová Monika
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2018 16:00
Upravené: 23.05.2022 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001