Zásady prvej pomoci v zariadení Facilitas n.o. Košice

Dňa 13.4.2016 sa v zariadení Facilitas n.o. Košice, uskutočnila interaktívna prednáška "Zásady prvej pomoci", ako súčasť aktivít projektu Krokom – skokom k športom, ktorý sa realizuje vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu je podporiť zdravý a aktívny životný štýl, prirodzeným pohybom a vnútornou motiváciou, nesúťažným športovaním pre radosť z pohybu. Kombinovanou formou edukačnej zážitkovej zložky a športovou nesúťažnou aktivitou – stolný tenis. Edukačná časť formou prednášok je zameraná na osvetu bezpečnosti pri športovaní, zdravý a aktívny životný štýl, zásady prvej pomoci s možnosťou zapojenia sa do aktivít. Stolný tenis – je prostriedok vytvorenia pravidelných spoločných športových stretnutí v zariadení, medzi zariadeniami navzájom s pripojením širšej komunity. Ukázať, že pre zdravý a aktívny život je významné neuzatvárať sa do seba, nestrániť sa ľudí, ale naopak vyhľadávať kontakty, priateľov a tráviť zmysluplne čas s rodinou.

Interaktívna prednáška bola realizovaná v spolupráci so Strednou Zdravotníckou školou na Kukučínovej 40 v Košiciach. PhDr. Mochnacká a študenti odborov. Zdravotnícky záchranár a Zdravotná sestra pripravili zaujímavé a hodnotné témy s videonahrávkami a praktickými ukážkami poskytnutia prvej pomoci pri rôznych úrazoch a zástave srdca, ktorú obohatili svojou aktivitou, ľudským a profesionálnym prístupom.

Témy prednášky boli zamerané na zranenia, ktoré sa môžu stať každému v bežnom živote alebo pri športe, pobyte v prírode. Asi najbežnejšie je poranenie na ruke sklom, alebo ostrým predmetom. Zásady pri poskytnutí pomoci pri krvácaní z rany, zlomeninách končatín, zástave srdca boli odborne vysvetlené a následne si to účastníci mohli pozrieť na videonahrávke. V praktickej časti si mali možnosť priamo vyskúšať obviazanie rany, tlakový obväz a protišokové opatrenia, fixovanie končatín, stabilizovanú polohu na boku v spolupráci so študentkami SZŠ. Nové informácie získali účastníci pri téme krvácanie z nosa, ktoré je bežné pri úrazoch. Najväčšiu pozornosť si získala téma oživovanie pri zástave srdca. Po názornej ukážke študentami odboru Zdravotnícky záchranár mali účastníci možnosť praktického vyskúšania si tejto činnosti na figuríne.

Účastníci prednášky neskrývali záujem, odvážili sa opýtať na to čo ich zaujímalo, mali radosť z možnosti prakticky si veci vyskúšať, mnohí získali nové vedomosti a rešpekt a uznanie k práci zdravotných pracovníkov. Pripájame pár autentických výpovedí účastníkov: Ľudmila: „...zistila som aká je náročná masáž srdca...“. Dana: „... páčila sa mi možnosť vyskúšať podať prvú pomoc aj prezentácia...“. Marcela: „...mne sa páčili inštruktážne videá...“.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.04.2016 04:30
Upravené: 23.05.2022 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001