Zariadenie Arcus sa zapojilo do grantového programu Pomáhame seniorom

Zariadenie ARCUS - Špecializované zariadenie pre seniorov sa v priebehu roku 2017 zapojilo do projektu Pomáhame seniorom, týkajúci sa zlepšenia podmienok v oblasti zdravia a zdravého života.

Spoluprácu a zapojenie sa do daného projektu iniciovali pedagógovia Strednej zdravotníckej školy Kukučínova 40 Mgr. Miriam Böszormenyiova,  PhDr. Alena Moudrá a PhDr. Denisa Šimko. Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 bola podporená ako jediná v Košiciach v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera v období na roky 2016 - 2017. Predmetný projekt bol zameraný na zlepšenie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života. Zariadenie Arcus so študenti SZŠ už dlhodobo spolupracuje. Študenti školy participujú na rôznych podujatiach zariadenia ako napr. prednášky uskutočnené študentmi v rámci Európskeho týždňa mozgu, účasťou na tréningoch pamäti, či vykonávaním odbornej praxe v zariadení. 

Študenti Strednej zdravotníckej školy v rámci uvedeného projektu vytvorili pracovné zošity s aktivitami pre seniorov, navrhli realizácie vhodných ergoterapeutických činností na rozvoj resp. udržanie manuálnej zručnosti seniorov s rôznymi druhmi postihnutia či už fyzického alebo psychického. Ďalej navrhli doplnkové aktivity pre seniorov, ktoré sú zamerané na oblasť prevencie Alzheimerovej choroby a demencie. Prípravou týchto pracovných zošitov, prednášok a návrhov ergoterapeutických činností pre seniorov študenti podporili svoj sociálny a emociálny rozvoj, nakoľko dnešná doba má tendenciu prezentovať krásu, mladosť a zabúda na generáciu ich rodičov a starých rodičov. Populačné starnutie je zodpovednosťou všetkých - od vlády až po každého jedinca.

Zariadenie Arcus vyjadruje vďaku za možnosť participovať so svojimi prijímateľmi sociálnych služieb pri príprave a realizácii tohto pracovného materiálu, ktorý budú prijímatelia zariadenia využívať na aktivizačných činnostiach ako Tréning pamäti, či rozvoji pracovných zručností a pod.

Slávnostné odovzdanie tohto pracovného materiálu sa uskutočnilo 28. júna 2017 v zariadení Arcus za účasti pedagógov SZŠ, vedenia zariadenia a samotných prijímateľov sociálnych služieb.  

 

 

 

Autor/zdroj: Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2017 10:50
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001