Z jarných aktivít JASANIMA - DSS

Spojenie príjemného s užitočným, narušenie každodenného stereotypu, podpora kreatívnej činnosti a spoznávanie kraja a jeho obyvateľov. Aj takto je možné popísať aktivity, ktoré svojim poberateľom služieb priniesla JASANIMA - DSS v jarnom období.

Ovčiarsky deň

Prezentácia a predaj výrobkov na ovčiarskom dniOvčiarstvo je remeslom, ktoré je úzko späté s oblasťou Gemera. Do nášho kraja ho od druhej polovice 15. storočia prinášali príslušníci valaskej kultúry, ktorí tu založili viacero valaských obcí, ako napríklad Rejdovú, Hankovú či Brdárku. Táto tradičná forma obživy si preto určite zaslúži, aby bola odovzdávaná a pútavo približovaná aj ďalším generáciám. Aby sa na ňu nezabudlo, spoločnosť GEMGAL s r. o. z Brzotína, zaoberajúca sa poľnohospodárskou a chovateľskou činnosťou a usporadúva rôzne podujatia zamerané na pozitívnu prezentáciu gemerského regiónu, pripravila pre obyvateľov regiónu podujatie pod názvom Ovčiarsky deň. Na ňom sa mohli mladí i starší účastníci oboznámiť s rôznymi formami práce ovčiarov, ako košarovanie, dojenie či strihanie oviec.

Podujatie sa konalo v sobotu 10. mája v areáli Konského dvora v Brzotíne. Program bol obohatený aj o ďalšie atrakcie: vozenie na koňoch, prehliadku MINIZOO, predaj syra, domácich produktov, jahniat a drobných zvierat. Tohto podujatia sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnych služieb zariadenia JASANIMA – DSS, ktorí tu zároveň ponúkali výrobky, ktoré vzišli z ich rúk v rámci pracovnej činnosti v ergoterapeutických dielňach nášho zariadenia. Návštevníci si so záujmom prezerali tkané koberce, výrobky z hliny, pestré dekoračné sviečky, prútené košíky, rastliny vypestované v skleníkoch zariadenia a iné výrobky. Naši prijímatelia si zároveň mohli pozrieť zaujímavý kultúrny program pozostávajúci z vystúpení miestnych slovenských i maďarských folklórnych súborov, mažoretiek a tanečníčok ZŠ Brzotín.

Pre prijímateľov zariadenia bola akcia možnosťou prezentovať svoju zručnosť a šikovnosť pred širokou verejnosťou, ale predovšetkým im umožnila vystúpiť z každodenného stereotypného života v zariadení a obohatiť svoje prežívanie o nové hodnotné zážitky.

Veľkonočné trhy

Výrobky na jarmokuV dňoch 15. až 17. 4. 2014 sa na Námestí baníkov v Rožňave konali tradičné Veľkonočné trhy. Podujatie svojím príhovorom slávnostne zahájil primátor Rožňavy Pavol Burdiga. Súčasťou podujatia bol aj pútavý kultúrny program prebiehajúci na pódiu, o ktorý sa postarali folklórne súbory z okolia Rožňavy a talentované deti z rožňavských materských škôl.

Na jarmoku sa prezentovalo aj naše zariadenie JASANIMA – DSS s rôznorodým tovarom pochádzajúcim z ergoterapeutických dielní, ktorý sme rozšírili o tradičný veľkonočný tovar: veľkonočné ikebany, zdobené vajíčka a šibáky. Výrobky ponúkané v našom stánku pritiahli pozornosť viacerých ľudí, pričom mnohých z nich zaujímalo, kto tieto výrobky vyrábal a prejavili záujem aj o objasnenie spôsobu ich výroby. Našich prijímateľov tešila pozornosť a záujem návštevníkov a radi sa s nimi podelili o svoje pracovné skúsenosti. Okrem predaja výrobkov si naši prijímatelia so záujmom prezreli veľkonočný a remeselný tovar ponúkaný inými predajcami. Šikovnosť a vynachádzavosť remeselníkov našich prijímateľov zaujala a zároveň bola pre nich výzvou k ďalšiemu zdokonaľovaniu remeselných zručností prostredníctvom výroby nových originálnych výrobkov.

Veľkonočná prezentačná výstava

Veľkonočná výstavaDňa 11. 04. 2014 sa v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja konala veľkonočná prezentačná výstava výrobkov zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Tejto akcie sa zúčastnilo aj zariadenie JASANIMA – DSS z Rožňavy. Záujemcom sme ponúkali pestrú paletu veľkonočných a iných dekoračných výrobkov, ktoré vyrobili šikovné ruky našich prijímateľov sociálnych služieb. Účastníci podujatia vytvorili v priestoroch Úradu KSK príjemnú predsviatočnú atmosféru, ktorá upútala pozornosť návštevníkov z radov zamestnancov úradu. Pre našich ergoterapeutov bola akcia možnosťou inšpirovať sa a navzájom si vymieňať rôzne pracovné skúsenosti s kolegami z iných zariadení sociálnych služieb.

 

Autor/zdroj: Mgr. Gabriel Rožai
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.05.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001