Výzva na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva

Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2024-2025.

Cieľom výzvy je vytvoriť optimálnu a efektívnu poradenskú sieť špecializovaných sociálnych poradcov  za účelom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva a aktuálnej územnej potreby Košického kraja pre jednotlivé cieľové skupiny. Oprávnenými žiadateľmi sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb – akreditované subjekty (právnické a fyzické osoby), ktorým bolo vydané rozhodnutie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o akreditácii na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť za účelom zisku.

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2023
  • Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2023
  • Text výzvy vrátane oprávnených cieľových skupín, kritérií výberu poskytovateľov špecializovaného sociálneho poradenstva, požiadaviek na žiadateľa, povinných príloh a postupu pri predkladaní projektu
  • Projektový formulár

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.11.2023 10:03
Upravené: 25.01.2024 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001