Výzva na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2022 - 2023

Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2022-2023. Cieľom výzvy je vytvoriť optimálnu a efektívnu poradenskú sieť špecializovaných sociálnych poradcov za účelom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva a aktuálnej územnej potreby Košického kraja pre jednotlivé cieľové skupiny.

Oprávnenými žiadateľmi sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb – akreditované subjekty (právnické a fyzické osoby), ktorým bolo vydané rozhodnutie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o akreditácii na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť za účelom zisku.

Termín výzvy:

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 10.11.2021
  • Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2021

Dokumenty:

  • Text výzvy vrátane oprávnených cieľových skupín, kritérií výberu poskytovateľov špecializovaného sociálneho poradenstva, požiadaviek na žiadateľa, povinných príloh, postupu pri predkladaní projektu
  • Projektový formulár

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.11.2021 15:53
Upravené: 23.05.2022 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001