Výtvarný salón v Nitre

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím pravidelne organizuje výtvarný salón, ktorého cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním takto zdravotne znevýhodnených ľudí. V piatok 9.9.2016 sa konal už 21. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím.

Slávnostná vernisáž sa uskutočnila v Ponitrianskom múzeu a nad naše očakávania sme získali cenu pre jednotlivca za kolekciu prác. Do súťaže sa zapojilo 93 účastníkov – domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. Celkovo prišlo 816 prác, z tohto počtu bolo vybraných 245, ocenených bolo 31 a z tohto dve práce patrili Marcelovi Jurčákovi, klientovi DSS Harmonia Strážske, ktorý sa kresbe venuje od mladosti, ale nikdy nemal šancu svoje diela prezentovať širokej verejnosti. V zariadení Harmonia máme zriadenú arteterapeutickú dielňu, v ktorej sa za pomoci odborného personálu učia klienti základy kresby a maľby a prostredníctvom svojich diel vyjadrujú svoje pocity a túžby. Tvorba je hra a prináša radosť obzvlášť, ak sú klienti ocenení a ich diela sú vystavené na obdiv širokej verejnosti.

Autor/zdroj: Mgr. Lipovská Silvia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.09.2016 08:35
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001