Výsledky výzvy na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj oznamuje výsledky Výzvy na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2014 - 2015. Do výzvy bolo prihlásených 11 projektov s počtom 28 poradcov (jeden žiadateľ požiadal dňa 31.10.2013 o vylúčenie svojho projektu z výberového konania).

Hodnotenie projektov sa uskutočnilo dňa 4.11.2013 obhajobou projektu odborným garantom žiadateľa, projekty vyhodnotila 5 členná komisia menovaná predsedom KSK.
Komisia pri výbere špecializovaných sociálnych poradcov na roky 2014 – 2015 zohľadňovala:

  • Kvalitu predloženého projektu
  • Odbornú prezentáciu a obhájenie projektu jeho spracovateľom
  • Cieľovú skupinu
  • Odbornú spôsobilosť osôb, ktoré budú vykonávať sociálne poradenstvo
  • Minimálne trojročnú prax poradcov s poskytovaním sociálneho poradenstva pre cieľovú skupinu uvedenú v projekte
  • Výsledky z kontrol, ktoré vykonal OSVaZ v roku 2012-2013
  • Súlad s potrebou mikroregiónov v Košickom kraji
Mikroregióny   Schválený počet poradcov
  ZTP VO
Rožňava 0,5 1
Michalovce 1,5 3
Spišská Nová Ves 2 4,5
Košice 5 6
Spolu 9 14,5

ZTP - osoby so zdravotným postihnutím
VO - osoby ohrozené sociálnym vylúčením

 

 

Počet zazmluvnených poradcov pre r. 2014 bude oznámený zúčastneným žiadateľom osobitným listom.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001