Virtuálne súznenie v zariadení SUBSIDIUM

Seniori zariadenia Subsidium, ako aj my všetci, sa v súčasnosti ocitáme v neľahkej dobe, ktorá nám neumožňuje osobné stretnutia v primeranej miere, v miere akú si želáme a potrebujeme.

Darované tabletyV dôsledku protipandemických opatrení dochádzalo k absencii osobných stretnutí našich seniorov so svojimi blízkymi. Táto skutočnosť mala a má nepriaznivý dopad najmä na psychickú oblasť seniorov. Vzhľadom k výraznému obmedzeniu návštev sme sa v zariadení Subsidium v Rožňave rozhodli situáciu aspoň čiastočne eliminovať zriadením wifi siete slúžiacej seniorom na online komunikáciu našich seniorov so svojimi najbližšími.

Darované wifi access point-yVďaka podpore Nadácie Henkel-Nadácie Centra pre filantropiu v rámci grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2021, zriadením wifi siete a následným vzájomným vizuálnym kontaktom napomôžeme seniorom a ich príbuzným, aspoň čiastočne, odbúrať strach a obavy o svojich blízkych do doby, kým nebudú vzájomný fyzický kontakt a návštevy v zariadení umožnené v plnej miere bez obmedzení.

Autor/zdroj: Projektový tím zariadenia Subsidium
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.08.2021 09:00
Upravené: 23.05.2022 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001