Vďaka Nadácii SPP pomáhame plniť sny…

Zariadenie Subsidium Rožňava sa zapojilo do grantového programu nadácie SPP – OPORA 2019, v rámci ktorého sme mohli prispieť k zlepšeniu kvality života jedného z našich prijímateľov. Program bol zameraný na podporu organizácií, ktoré sa venujú ľuďom so špecifickými potrebami a ktoré sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich prijímateľov.

Zámerom grantového programu bolo podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov prijímateľov   v zariadeniach sociálnych služieb a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Projekt zariadenia Subsidium bol orientovaný na prijímateľku, pre ktorú bol a je nesmierne dôležitý pravidelný kontakt so svojou dcérou, ktorá žije dlhodobo v zahraničí. Vzhľadom ku skutočnosti, že osobné stretnutia z dôvodu veľkej vzdialenosti sú len minimálne, bolo potrebné situáciu riešiť inou formou. V individuálnom pláne prijímateľky sme sa sústredili na pravidelný kontakt prostredníctvom programu Skype, v rámci čoho môže prijímateľka komunikovať a mať takmer plnohodnotný vizuálny   a sluchový kontakt s dcérou a vnučkou. Pre tento účel sme, vďaka finančným prostriedkom nadácie SPP, mohli zakúpiť notebook s príslušenstvom. Do projektu boli zapojení rodinní príslušníci prijímateľky, manžel, dcéra, vnučka a projektový tím tvorili inštruktori sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeut, dobrovoľník a sociálny pracovník zariadenia Subsidium. Naše poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným a najmä Nadácii SPP vďaka ktorej mohol byť projekt realizovaný.

Autor/zdroj: Nadácia SPP a projektový tím zariadenia Subsidium
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.09.2019 15:00
Upravené: 23.05.2022 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001