Vďaka ČSOB nadácii "Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií"

Združenie príbuzných a priateľov "Radosť" sa v snahe pomôcť klientom trpiacim duševnými chorobami zapojilo do výzvy ČSOB nadácie. Vďaka jej podpore klienti absolvovali 34 cvičebných hodín a rekondičný pobyt, ktorý im pomohol vytvoriť si pozitívnejší vzťah k pohybu a zlepšiť telesné a duševné zdravie.

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice. Pomáha ľuďom ktorým duševná porucha sťažila život a tak majú problém integrovať sa do spoločnosti, nájsť si prácu alebo pokračovať v štúdiu. Prevádzka strediska je možná vďaka spolupodieľaniu sa Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Z rekondičného pobytuKaždý vie, aké je dôležité zdravie. Klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto sme sa Radosť zapojila do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt „Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii, ktorý bol úspešne schválený. Jeho cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného zdravia klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie a pod.

Od januára až do konca mája sme absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. Cvičenie prebiehalo pod odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich klientov bola nízka, začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme prešli na skákanie na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby sme sa uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku.

Z rekondičného pobytuSúčasťou projektu bol aj psychorekondičný pobyt v Herľanoch, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.05 – 13.05.2015. V prvý deň po príchode a po ubytovaní sme si urobili malú opekačku, pri ktorej sme si zaspievali obľúbené pesničky. Rýchlo sme sa ponáhľali k Herľanskému gejzíru, pretože v ten deň mal striekať. Čakanie sme si skrátili hraním rôznych športových hier. Niektorí z nás si hádzali lietajúci tanier, iní hrali bedminton, či futbal. Po večeri sme si urobili tanečnú zábavu spojenú s tanečnými a pohybovými súťažami.

Z rekondičného pobytuDruhý deň sa niesol v znamení športu. Klienti boli rozdelení do dvoch skupín, určili si svojich kapitánov, názov skupiny a bojový pokrik, s ktorým prichádzali na jednotlivé stanovištia. Prvým stanovišťom bol orientačný beh. Družstvá dostali mapu areálu so šifrovanými úlohami, kde majú hľadať ukryté predmety. Na ďalších stanovištiach bol pre nich pripravený štafetový beh, skok vo vreci, a skok do diaľky. Obe družstvá si viedli veľmi dobre a bodový rozdiel bol minimálny. O výhre tak rozhodol záverečný turnaj vo vybíjanej. Víťazné družstvo získalo výhru vo forme zdravej ovocnej nádielky. Samozrejme aj pre porazených bola pripravená ovocná cena útechy. Každý jeden klient získal diplom za aktívnu účasť na cvičení a športovom dni. Príjemne unavení a v dobrej nálade sme zvyšok dňa strávili oddychom, relaxáciou, prechádzkami a tí vytrvalejší odvetvovými súbojmi vo vybíjanej.

Tretí deň sme sa vybrali na menšiu túru do Herlianskych lesov. Čerstvý vzduch a slniečko nám vyčarili dobrú náladu, veselo sme sa rozprávali, vtipkovali a ani sme sa nenazdali a zdolali sme kopce bez väčšej námahy. Vďaka cvičeniu sme sa stali vytrvalejšími a o trochu sa nám zlepšila aj kondícia.

Záver pobytu prišiel rýchlo a tak sme sa pobalili, zhrnuli sme si dojmy ako z cvičenia, tak aj z pobytu a oddýchnutí sa pobrali domov.

Všetky tieto aktivity sme mohli zrealizovať vďaka tomu, že ČSOB nadácia podporila a finančne zabezpečila projekt Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii.

SRDEČNE VÁM VŠETCI ĎAKUJEME

 

Autor/zdroj: Pracovníci a klienti Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami v Košiciach
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.05.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001