V zariadení ONDAVA DSS trávia prázdniny športom

Pohyb je pre naše telo zdravý a predovšetkým prirodzený. Šport je druh pohybu, ktorého účelom je napr. snaha rekreovať sa ale aj vylepšiť si zdravie a kondíciu ako aj duševnú pohodu. To platí nie len pre ľudí zdravých a intaktných, ale aj pre handicapovaných. Veľa takýchto ľudí žije v zariadeniach sociálnych služieb.

Aby pobyt prijímateľov v zariadení ONDAVA DSS Rakovec nad Ondavou nebol stereotypný, snažíme sa ich život spestriť, aktivizovať a zapájať do rôznych aj pohybových činností. Jednou z aktivít, ktorú každoročne v zariadení organizujeme je Športový deň.

Tento rok sa Športový deň konal 4. augusta so začiatkom o 9.30 hod. Na čerstvo vykosenom ihrisku, za priaznivého počasia sa sústredili všetci prijímatelia. Šesť skupín malo svoje zastúpenie v piatich športových disciplínach. Disciplíny ako vrh guľou, skok do diaľky, kop na bránu, hod na kôš a štafetový beh boli pre niektorých ľahšie a pre niektorých ťažšie zdolateľné. Každá disciplína však mala svojho víťaza.

Samozrejme každý víťaz bol aj náležite odmenený. Nechýbali medaily a sladká odmena. Popoludnie sa nieslo v duchu zábavy a tanca, ktorý je tiež určitým druhom športu.

Autor/zdroj: Alica Kozelová
Zverejnil:
Vytvorené: 08.08.2014 06:00
Upravené: 03.09.2014 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie