V DSS Lúč v Šemši sa počas Týždňa dobrovoľníctva športovalo

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja vyhlásil projekt „Týždeň dobrovoľníctva 2017“, ktorý sa konal v období od 16. do 22. septembra 2017 s cieľom upovedomiť širokú verejnosť o práci dobrovoľníkov, šíriť osvetu a vzbudiť nadšenie a záujem o dobrovoľnícku prácu.

Do Týždňa dobrovoľníctva 2017 sa zapojil aj domov sociálnych služieb Lúč Šemša a v rámci  tejto aktivity usporiadal Športový deň prijímateľov sociálnych služieb, ktorý sa konal 19. septembra 2017 na ihrisku domova. Prijímatelia sociálnych služieb sa s nadšením zapojili do rôznych športových disciplín ako napr. beh na 50 m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, beh prekážkovou dráhou, hod na cieľ, skok z miesta a pod. Športový deň bol už tradične sprevádzalo opekanie rôznych dobrôt. O bohaté pohostenie rozhodne nebola núdza. Každý prijímateľ, ktorý sa zapojil do niektorej športovej disciplíny získal diplom a vecnú cenu.

Veľké poďakovanie patrí pani Langerovej, ktorá sa podujatia zúčastnila ako dobrovoľníčka a aktívne sa zapájala do všetkých aktivít. Domov sociálnych služieb Lúč si od danej aktivity sľubuje ešte väčší záujem o dobrovoľnícku prácu a verí, že budúci rok bude môcť privítať ďalších dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní, nezištne skvalitniť život našich prijímateľov sociálnych služieb.

 

Autor/zdroj: LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.09.2017 11:57
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001