Unifikovaný futbal

Športové podujatie Unifikovaný futbal, prebiehajúce v rámci Európskeho futbalového týždňa, tohto roku opäť neobišlo naše zariadenie. Akcia sa realizovala 07.06.2016, na multifunkčnom ihrisku Obchodnej akadémie v Rožňave.

Organizátorom podujatia bolo zariadenie JASANIMA-DSS a o.s. AMALIA –DSS pre ľudí s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a s poruchami správania, v spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád. Po slávnostnom nástupe sa účastníkom prihovorila PhDr. Beata Šlosárová poverená riadením JASANIMA -DSS, ktorá v krátkosti priblížila históriu unifikovaného futbalu, zaželala veľa športových úspechov a zároveň vyslovila poďakovanie Mestu Rožňava za finančnú podporu a vedeniu Obchodnej akadémie za poskytnutie ihriska. Po slávnostnom sľube športovcov a slávnostnom výkope si svoje sily vo futbalových zápasoch, pozostávajúcich zo zmiešaných športových družstiev ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí z intaktnej populácie, zmeralo šesť družstiev: dva tímy JASANIMA-DSS, jeden tím JASANIMA-DSS o.s. AMALIA, dva tímy Spojená škola internátna Rožňava a jeden tím ZŠ Brzotín. Rozhodcom zápasov bol Ing. Peter Majorčík. Počasie nám prialo, preto si mohli účastníci podujatia užívať futbalové zápasy priamo pod lúčmi slnka. Počas prestávok sa mohli do súťaženia zapojiť aj diváci formou trestných kopov na bránku. Za každý úspešný pokus boli odmenení malým darčekom. Putovný pohár si tohto roku vybojovalo súťažné družstvo ZŠ Brzotín . Ocenené boli všetky súťažné družstvá a súťažiaci, ktorí sa do súťaženia aktívne zapojili. Sme radi, že aj táto akcia umožnila našim prijímateľom sociálnych služieb a vôbec mladým ľuďom s mentálnym postihnutím vystúpiť z každodenného stereotypu života v zariadení a aktívne si zasúťažiť. Zároveň mali možnosť rozšíriť si okruh svojich priateľov a prežívať s nimi na ihrisku jedinečný pocit spolupatričnosti. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o organizovanie a realizáciu tohto športového podujatia.

Akciu podporili: Mesto Rožňava, Obchodná akadémia Rožňava, Spojená škola internátna v Rožňave, Základná škola Brzotín, Občianske združenie JASANIMA, Martin Dobos.

Mgr. Nezbedová M.
sociálny pracovník
JASANIMA-DSS Rožňava

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2016 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001