Týždeň mozgu v zariadení SUBSIDIUM

V týždni od 14. do 18. Marca 2016 sa vďaka iniciatívy Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a jej partnerov, ktorým je aj zariadenie SUBSIDIUM, uskutočnil v poradí už 8. krát tzv. Týždeň mozgu.

Cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, ale aj upozorniť na možné ochorenia mozgu. Zariadenie SUBSIDIUM sa špecializuje na diagnózy vyplývajúce z ochorenia mozgu ako je Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie. Svojimi aktivitami v prospech aktivizácie mozgu pomáha prijímateľom sociálnych služieb a ponúka svoju pomoc aj verejnosti mimo zariadenia. Prevenciou vzniku demencií - aktivizáciou pamäti, zabraňujeme zhoršovaniu pamäťových schopností obyvateľov, prijímateľov sociálnych služieb.

Nosnou témou podujatia bolo, tak ako po minulé roky „Putovanie krajinou mysle IV.“ - S Mozíkom na vlnách. Tematicky sa podujatie nieslo v duchu vĺn, aktivity mozgových vĺn, ako paralely vĺn rieky života, raz rozbúrenej inokedy pokojnej, rozmanitej, kde zúčastnení prijímatelia a návštevníci mali možnosť v jednotlivých dňoch plaviť sa spoločne s maskotom Mozíkom pestrím trojdňovým programom.

Počas prvého dňa mali zúčastnení hostia možnosť zhliadnuť tanec prijímateľov zariadenia SUBSIDIUM, po ktorom nasledoval príhovor riaditeľky Ing. Márie Wernerovej, na ktorý svojou prezentáciou nadviazala PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD., ktorá všetkých oboznámila s minulosťou a súčasnosťou zariadenia SUBSIDIUM. Vrcholom prvého dňa bolo tanečno-pohybové dopoludnie v rámci ktorého sme sa spoločne vlnili v rytme hudby, nazvanom „Vlníme sa s Mozíkom“.

V druhý deň sa pokračovalo v putovaní „ S Mozíkom na vlne... vlne literatúry, poznania počas ktorého, bola odprezentovaná prezentácia knižných publikácií pracovníčkou Knižnice P. Dobšinského. Záver druhého dňa sa niesol na vlne hudby, rôznych zvukov, tónov a spevu, pod vedením muzikoterapeutov zariadenia, ktorí sa postarali o príjemnú, uvoľnenú atmosféru.

„Plavba s Mozíkom“ sa zavŕšila ergoterapiou počas ktorej si mohli prítomní poskladať rôzne skladačky z papiera (lodičky, lietadielka...) a svojím spôsobom si tak zaspomínať na roky minulé. Istou dávkou reminiscencie sa plynule nadviazalo na tréning pamäti, ktorým sa zároveň ukončilo trojdňové putovanie krajinou mysle.

Poďakovanie patrí organizátorom, zúčastneným prijímateľom, prítomným hosťom a v neposlednom rade všetkým ktorí prispeli svojou pomyselnou kvapkou a napomohli, tak plynulej plavbe počas konania celého podujatia.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2016 12:15
Upravené: 23.05.2022 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001