Týždeň dobrovoľnícva v zariadení Facilitas n.o. Košice

Špecializované sociálne poradenstvo, Krízové stredisko, Rehabilitačné stredisko v oblasti duševného zdravia Vás pozýva na Týždeň dobrovoľnícva v zariadení Facilitas n.o., so zapojením sa do činností a aktívne strávenie dňa s klientmi v priestoroch zariadenia v pracovných dňoch v čase od 9:00 – 15:00 hod.


Program akcie:
9:00 - 10:00 – prezentácia priestorov a činnosti zariadenia
10:00 – 11:00 – Muzikoterapia – skupinová aktivita, tématicky k projektu Paleta tradícií – pestrosť emócií, techniky: Náladomer, Na zvuky a tóny, Melodické hádanky, Lavína rytmu. Improvizácia hudobnými nástrojmi, slovenské ľudové piesne.
11:00 – 12:00 – Arteterapia – individuálna a skupinová aktivita, zachytenie emócií, nálad, cez pohyb a farbu, expresívne stvárnenie , práca s obsahom chcem, musím, viem. Tvorba osobnej mandaly, začlenenie do spoločnej koláže. Suchý pastel, mastný pastel.
13:00 – 14:00 – Komunikačná aktivita – na témy: Význam priateľstva, komunity, spoločné zdieľanie, aktivity. Tradície ich význam a odkaz. Zmeny v prírode, zmeny v mojom živote. Ročné obdobie ako ho vidím, vnímam, prežívam Hľadanie a posilnenie vlastných zdrojov.
14:00 – 15:00 - Činnostná terapia – činnosti klientov podľa individuálnych plánov klientov, spoločenské hry, biblioterapia, biliard - v spoločenskej miestnosti, stolný tenis v športovo relaxačnej miestnosti, príprava obrazov a materiálu k výstave.
Beseda : Prečo je dobré pestovať vďačnosť.
19.9.2016 - 15:00 – 16:00 hod.


Nezisková organizácia Facilitas n.o. Košice pôsobí od roku 2002 a poskytuje sociálne služby obyvateľom regiónu. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným, či sociálnym znevýchodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2016 05:00
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001