Týždeň dobrovoľníctva v DSS Jasanima v Rožňave

Košický samosprávny kraj vyhlásil v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom v Košiciach projekt „Týždeň dobrovoľníctva“ v termíne od 16. 09. – 22. 09. 2016 s cieľom spropagovania dobrovoľníctva.

Naše zariadenie sa do tejto veľkolepej akcie zapojilo. V rámci tejto akcie sme uskutočnili čítanie biblických príbehov v našej kaplnke, ktoré pre našich klientov čítali rehoľné sestry. Akciu spestrili premietaním biblických príbehov. Klienti s oduševnením a s pokorou počúvali. Pre študentov Vysokej školy zdravotníctva a soc. práce v Rožňave a študentov Strednej zdravotníckej školy v Rožňave sme pripravili workshop o našom zariadení, o živote v našom domove ako aj o možnosti dobrovoľníckej práce s našimi klientami. Študenti mali možnosť prakticky si vyskúšať priamu prácu s klientami v terapeutických dielňach a pri soc. rehabilitácii. Dňa 20. 09. 2016 sme zorganizovali Deň otvorených dverí aj pre širokú verejnosť spojenú s predajnou výstavou našich výrobkov.

Aj naši klienti sa v doprovode zamestnancov zúčastnili dobrovoľníckej činnosti organizovanej cirkevnou spoločnosťou v Rožňave a zapojili sa do upratovania priestorov miestneho kostola. Atmosféra v kostole bola príjemná, pokojná a práca klientov uchvátila natoľko, že sa prisľúbili pomôcť aj inokedy.

Veríme, že táto akcia oslovila účastníkov nami zorganizovaných akcií natoľko, že sa z nich v budúcnosti nájde aspoň jeden, kto bude ochotný skvalitniť život našich klientov bez nárokov na odmenu.

 

 

 

 

Autor/zdroj: PhDr. Katarína Borsodiová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.10.2016 11:00
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001