Tvorivé domovy sociálnych služieb

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria a Odbor kultúry a cestovného ruchu a Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK zorganizovali súťaž, ktorej bolo vytvoriť a prezentovať zaujímavé a originálne ručne zhotovené výrobky. Klienti Domovov sociálnych služieb v nich mali uplatniť špecifické prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu.

Do súťaže TVORIVÝ DOMOV sa zapojilo 9 Domovov sociálnych služieb, 25 autorov spolu so 44 prácami. Diela hodnotila päťčlenná porota, ktorá to nemala jednoduché. Zhodla sa však v názore, že najväčšou devízou vystavujúcich autorov je sloboda ducha, im vlastná autentická tvorivosť a v neposlednom rade aj zručnosť.

Slávnostné otvorenie výstavy a odovzdanie ocenení sa uskutoční dňa 5.decembra 2016 o 12.30 v Galérii bašta na Hrnčiarskej 7 v Košiciach. Pre návštevníkov budú od 13.00 do 16.00 pripravené aj tvorivé dielne, kde budú mať možnosť uplatniť svoju fantáziu pri zdobení perníkov, modelovaní s hlinou príp. si vyskúšať svoju zručnosť v kováčskej dielni.

Plagát

Súťažné podmienky umožnili všetkým autorom realizovať svoje nápady s využitím rôznych materiálov a techník. Vďaka opatrovateľom, lektorom a ergoterapeutom vzniklo množstvo zaujímavých diel. Výstava ponúka pestrú paletu rôznych úžitkových aj dekoratívnych predmetov: krojované bábiky, výšivky, dekoratívne vankúše, šperky, tašky, reliéfy z keramiky, pohľadnice, lampáš a mnoho ďalších. Námetom pre zhotovenie diel sa okrem iného stali aj ornament a vzor z kroja z oblasti Gemera, gemerský súsek, ornamenty výšiviek zo Žakaroviec a Kojšova, svadobný odev zo Zemplína, karička z Pozdišoviec, čipka zo Štítnika, vzory kohútov na výšivkách, formy na perníky či vzory vtláčaných sŕdc na prasliciach z oblasti Abova.

Výstava v Košiciach potrvá do 10. decembra. V priebehu roka 2016 si ju vzhľadom na jej putovný charakter budú môcť pozrieť záujemcovia aj v iných mestách a obciach nášho kraja. Veríme, že 1. ročník tohto podujatia bude mať ďalšie pokračovania a stane sa príležitosťou k hľadaniu a objavovaniu nielen našich tradícií, ale aj tvorivosti, nápaditosti a zručnosti u všetkých tých, ktorí sa do súťaže zapojili.

Katalóg

Účastníci súťaže

DSS ANIMA Michalovce, DSS DOMKO Košice, DSS HARMÓNIA Strážske, okres Michalovce, DSS IDEA Prakovce, okres Gelnica, DSS JASANIMA Rožňava, DSS LÚČ Šemša, okres Košice-okolie, DSS ONDAVA Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce, DSS Kráľovce, okres Košice-okolie, SUBSIDIUM -špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava

Ocenenia DSS

I. miesto - DSS JASANIMA, Rožňava
II. miesto - DSS ANIMA, Michalovce
III. miesto - DSS DOMKO, Košice

Čestné uznanie –DSS HARMÓNIA, Strážske, Michalovce
Čestné uznanie –DSS LÚČ, Šemša, Košice-okolie
Čestné uznanie –DSS IDEA, Gelnica

Ocenenia jednotlivcov

  • Vasil Žiga, (DSS Jasanima, Rožňava) – cena za nadviazanie na tradičný artefakt a čistotu výtvarného spracovania v diele ŠPERKOVNICA
  • Zoltán Szeles (DSS Domko, Košice) – cena za tvorivý prístup pri spracovaní diela VTÁČIKY
  • Jozef Čuka, (DSS Lúč, Šemša, Košice-okolie) – cena za vhodný výber tradičného artefaktu a výtvarnú čistotu v diele BANÍCKY LAMPÁŠ
  • Eva Ondová, (DSS Ondava, Rakovec nad Ondavou, Michalovce) – cena za pokračovanie v tradícií maľby na sklo v dielach ŽENA V KROJI a BAČA

Odborná porota

PhDr. Klaudia Buganová, etnografka
Mgr.art Andrea Čepiššáková, výtvarníčka
PaedDr.Viliam Potanka, výtvarný pedagóg
Mgr. Zuzana Prextová, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK
PhDr, Jana Kovácsová, Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK

Autor/zdroj: Mgr. Helga Tomondyová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.11.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001