Tancuj srdcom 2018

II. ročník tanečno-pohybovej súťaže

V septembri sa opäť stretli klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na tanečno-pohybovej súťaže pod názvom „TANCUJ SRDCOM“. Súťaž sa konala dňa  21. 9. 2018 v  Rožňave. Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA- DSS Rožňava. Súťaž finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mesto Rožňava, Essity Slovakia, s.r.o Gemerská Hôrka, TESCO Rožňava, BRANTNER Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, Kvetinárstvo MIRKA Rožňava, Michal Domik – DOVAJ Rožňava, Tanečný klub SAMBED Rožňava a Lekáreň Soranus.

Pestrý a žánrovo rôznorodý  program súťaže sa začal po slávnostnom príhovore riaditeľky JASANIMA – DSS Rožňava, p. PhDr. Beáty Šlosárovej a príhovore podpredsedu KSK, p. Daniel Rusnáka. Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: JUDr., PhDr. Martina Netolická, zamestnanec odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, Mgr. Ján Lipták – odborník na foklór, Július Schwarz – tréner a rozhodca spoločenských tancov.  Na súťaž si klienti pripravili a nacvičili vystúpenia rôznych žánrov modernej, ľudovej a spoločenskej tanečnej tvorby jednotlivcov, párov a kolektívov. Každé vystúpenie bolo výnimočné a jedinečné.  Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z trinástich zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Diváci podporovali a ocenili vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Prestávky medzi vystúpeniami boli vyplnené diskotékou na parkete, do ktorej sa zapojili všetci prítomní , vrátane členov poroty. Za zaslúženým obedom ukázali svoje tanečné umenie aj malí členovia tanečného klubu SAMBED. V závere porota ocenila každé vystúpenie. Prekvapením bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou a pochváliť sa ostatným klientom a kamarátom. Súťaž nemala víťaza, pretože víťazom boli všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému postihnutiu vedeli ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec hendikepovaní cítia a prináša im radosť a pocit výnimočnosti.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť, snahu a kreativitu pri zostavovaní choreografií a nácvikov.

Autor/zdroj: PhDr. Katarína Borsodiová, vedúca úseku starostlivosti o klienta, JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2018 13:00
Upravené: 23.05.2022 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001