Stratégie, plánovanie a inovácie v sociálnych službách

Košický samosprávny kraj v spolupráci so zariadením VIA-LUX-DSS a ZpS Košice organizuje konferenciu zameranú na oblasť plánovania a inovácií v sociálnych službách, ktorá sa bude konať 2. októbra 2013 v Košiciach.

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb chce neustále zlepšovať kvalitu a zefektívňovať sociálne služby poskytované svojim občanom. Problematika sociálnej starostlivosti v kraji už netkvie v množstve zariadení sociálnej služieb a miestach v nich, ale v ich kvalite. Zvyšovanie ich kvality sa nepodarí bez sledovaní najnovších trendov, možností a inovácií v tejto oblasti.

Program konferencie konajúcej sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu pozostáva z troch tematicky ucelených blokov s  limitovaným počtom pozvaných účastníkov 80 (verejní poskytovatelia, neverejní poskytovatelia, inštitúcie v oblasti sociálnych vecí, odborná verejnosť). Jednotlivé bloky konferencie sú I.Stratégie a plánovanie, II.Inovácie v sociálnych službách/elektronizácia sociálnych služieb, III. Legislatívne zmeny v sociálnych službách.

Podrobný program konferencie je dostupný v pozvánke.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2013 12:47
Upravené: 23.05.2022 09:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001