Srdce pre Gemer

Spoločnosť SCA Hygiene Products, a. s. Gemerská Hôrka vyhlásila projekt s názvom „Srdce pre Gemer“ v štyroch rôznych kategóriách. Cieľom projektu bolo oceniť a vyzdvihnúť konanie alebo správanie miestnych komunít, organizácii, jednotlivcov, ktorým záleží na rozvoji regióna Gemer.

Do kategórie projektu pod názvom „Sociálna oblasť - lepší život“ sme prihlásili skupinu našich prijímateľov sociálnych služieb s cieľom poukázať na ich pracovné zručnosti pri vyhotovovaní výrobkov v terapeutických dielňach najmä so zameraním na špecifiká Gemera. a  vyzdvihnúť naše poslanie – pomáhať ľuďom z regiónu v ich neľahkých sociálnych situáciách. Dňa 13. 10. 2016 uskutočnila spoločnosť SCA Hygiene Product a.s. slávnostný gala večer s prezentáciou všetkých prihlásených projektov a vyhlásením víťazov v jednotlivých kategóriách.

Ako nominanti na ocenenie sme v krátkej videoprezentácii predstavili činnosť zariadenia všetkým účastníkom gala večera. Vyhlásenie výsledkov bolo veľmi napínavé. Nakoniec sa naše zariadenie vo svojej kategórii umiestnilo na krásnom II. mieste. Cenu si bola prevziať aj jedna z našich nominovaných prijímateliek.

Prihlásením sa do projektu nebol náš záujem vyhrať, ale poukázať na kvalitu sociálnych služieb poskytovaných zdravotne znevýhodneným v regióne, zviditeľniť zariadenie širokej verejnosti a v nemalej miere vyzdvihnúť na šikovné ruky našich prijímateľov. Ich súčasným domovom je región Gemer, a ich vďakou za dennodennú obetavú starostlivosť je to, že budú naďalej prezentovať vo svojich výrobkoch tento krásny a jedinečný región. Pevne veríme, že aj budúci rok budeme mať možnosť zapojiť sa do tohto jedinečného projektu najväčšieho zamestnávateľa v regióne.

Naše poďakovanie patrí samotnému vyhlasovateľovi projektu, spoločnosti SCA Hygiene Products, a. s. Gemerská Hôrka a všetkým zamestnancom JASANIMA DSS, ktorí svoju prácu pozdvihli na poslanie.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: PhDr. Katarína Borsodiová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2016 08:47
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001