Športový deň "s Jasanimou a Amaliou"

Dňa 28.6.2016 zorganizovala JASANIMA – DSS a os. AMALIA pre svojich prijímateľov a zamestnancov športové hry, ktoré sa konali na športovom ihrisku obce Betliar.

Aj napriek tomu, že deň pred plánovanou akciou počasie spochybnilo prípravy, organizačný tím sa nevzdal a súťažno – športové podujatie zrealizoval v externom prostredí, podľa pôvodného plánu. Po nástupe súťažných družstiev PhDr. Beáta Šlosárová, poverená riadením JASANIMA-DSS privítala všetkých súťažiacich. Poďakovala Obecnému úradu Betliar za bezplatné poskytnutie športového areálu a  následne privítala 6 dobrovoľníkov / z toho 4 dobrovoľníci z SCA Hygiene Products Slovakia. s.r.o./, ktorí nám pomáhali tak s  organizáciou ako aj samotnou realizáciou športového dňa. Zaželala veľa radosti zo súťaženia. Tohtoročné športové hry sa niesli v duchu radosti zo súťaženia a upevňovania vzťahov medzi prijímateľmi a zamestnancami. Rôznymi športovými disciplínami sa nám podarilo zapojiť do jednotlivých disciplín všetky integrované skupiny. Povzbudzovanie súťažiacich, na jednotlivých stanovištiach, vytváralo pozitívnu atmosféru, ktorá súťažiacim pomáhala prekonávať samých seba. Po absolvovaní súťažných disciplín boli odovzdané diplomy a vecné ceny pre  všetkých účastníkov. Po obede sa prijímatelia poprechádzali v areáli parku Betliar a v kaštieli navštívili výstavu „Žofia - pani Krásnej Hôrky“. Pozreli si vzácne artefakty, šperky, zlatnícke práce, sklo, keramiku, výtvarné diela, textílie a nábytok, pochádzajúce z pôvodného zariadenia hradu Krásna Hôrka, ktoré veľa napovedali o živote Žofie Serédyovej. Unavení, s množstvom zážitkov, sa vrátili v poobedňajších hodinách naspäť do zariadenia. O úspešnosti akcie hovoria aj slová zamestnankyne SCA Hygiene Products Slovakia. s.r.o.: „Teší nás, že sme pomohli. Bola to pekná akcia a je pekné si pripomenúť krásu každodenného života a ,,oprášiť“ si pokoru v sebe samom“.

Akciu podporili: Obecný úrad Betliar, Občianske združenie JASANIMA, SCA Hygiene Products Slovakia. s.r.o.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2016 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001