Športové hry klientov zariadení sociálnych služieb KSK

V duchu športového nasadenia, férovosti a radosti zo súťaženie sa niesol III. ročník športových hier klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnili dňa 27.8.2014 pre nepriaznivé počasie v priestoroch mestskej telocvične a kolkárne v Strážskom.

Hod na kôšOrganizátorom týchto hier je tradične zariadenie sociálnych služieb Harmonia Strážske. Pozvanie prijal podpredseda KSK Ing. Emil Ďurovčík, riaditelia, zamestnanci a súťažné družstvá zo 14 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK. Po úvodnom príhovore, ktorý predniesla riaditeľka zariadenia Harmonia Ing. Mária Dunajová a zložení sľubu športovcov sa začalo pravé súťaženie v duchu „fair play“.

Trojčlenné družstvá z každého zariadenia medzi sebou súťažili v šiestich disciplínach:

1. štafeta s fúrikom,
2. hod na cieľ,
3. hod do basketbalového koša,
4. kop do bránky,
5. lovenie plechoviek udicou a
6. preťahovanie lanom.

Po skončení poslednej disciplíny na všetkých čakalo občerstvenie v podobe chutného guľáša, po ktorom sa už všetci tešili na záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najlepší výkon a preto boli aj všetci odmenení.

Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín:

1. miesto - ZSS HARMONIA Strážske
2. miesto - DSS Kráľovce
3. miesto - DSS IDEA Prakovce

Po záverečnom vyhodnotení na všetkých čakalo prekvapenie v podobe ukážky práce kynológa s cvičeným psom. Ďalšou sprievodnou akciou športových hier bolo maľovanie na tvár a aktivita zástupcov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, krajskej pobočky v Košiciach „Deň pre Vaše zdravie“. V rámci tejto akcie mohli nielen účastníci športových hier, ale aj pozvaná verejnosť mesta Strážske absolvovať analýzu ľudského tela, meranie krvného tlaku, celkového cholesterolu, CO vo výdychu a nácvik správnej techniky čistenia zubov. Na záver každému zúčastnenému bolo poskytnuté v rámci tejto aktivity individuálne vyhodnotenie výsledkov s odporúčaním na prevenciu.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru a zároveň sa tešíme na ďalší ročník športových hier.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.09.2014 12:44
Upravené: 07.02.2022 17:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001