Športové hry pre klientov zariadení sociálnych služieb KSK

HARMONIA - zariadenie sociálnych služieb organizovalo 7. 9. 2016 v mestskom parku v priestoroch Park Pub v Strážskom už V. ročník športových hier, ktorý sa niesol tradične v duchu športového zápolenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.

Pozvanie prijali vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková, vedúca Referátu pre zariadenia Mgr. Emília Revajová Bujňáková a referentka odboru PhDr. Vladimíra Maršaleková; riaditelia, zamestnanci a súťažné družstvá z 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a hosť z Prešovského samosprávneho kraja – Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok. Po úvodnom príhovore a zložení sľubu športovcov zahájila športové hry riaditeľka zariadenia Harmonia Ing. Mária Dunajová.Počas celého dňa zabezpečoval skvelú zábavu a moderovanie akcie vzácny hosť Jožo Pročko.

Trojčlenné družstvá z každého zúčastneného zariadenia súťažili medzi sebou v duchu „fair play“ v siedmich disciplínach: 1. štafetový beh
2. skladanie puzzle
3. hod do koša
4. šípky
5. pozemný hokej
6. prekážková dráha
7. preťahovanie lanom

Po ukončení poslednej disciplíny na všetkých čakalo občerstvenie v podobe chutného guľáša, po ktorom sa už všetci tešili na záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín: 1. miesto - ZSS Harmonia Strážske 2. miesto – ZSS Idea Prakovce 3. miesto - ZSS Subsidium Rožňava.

Sprievodnými aktivitami športových hier boli maľovanie na tvár a stánok zdravia, ktoré zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach, Zumba a jazda na koňoch. Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru. Dokázali sme vyčariť úsmev na tvári všetkým súťažiacim, ktorí podali perfektný výkon a už sa tešíme na ďalší ročník športových hier.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2016 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001