Športové hry 2017

Stalo sa už tradíciou, že zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske organizuje športové hry pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Aj tento už VI. ročník športových hier, ktorý sa uskutočnil 6. 9. 2017, sa niesol v duchu športového nasadenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.

Pozvanie prijalo 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK a ďalší pozvaní hostia. Športové hry zahájila vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková. Trojčlenné družstvá jednotlivých zariadení súťažili v siedmych  disciplínach:

  1. bowling,
  2. hod do basketbalového koša,
  3. štafeta s fúrikom,
  4. streľba z vodnej pištole na cieľ,
  5. šípky,
  6. streľba florbalovou hokejkou na cieľ,
  7. prekážková dráha.

Po občerstvení nasledovalo záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Všetci súťažiaci boli odmenení za podané športové výkony. Desať súťažných družstiev získalo za vynaložené úsilie drobnú pozornosť, sladkú medailu a diplom za účasť.

Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín:

  1. miesto - DSS Ondava Rakovec n/Ond.
  2. miesto – DSS Regina Kráľovce
  3. miesto - ZSS Harmonia Strážske

Súčasťou športových hier bolo milé prekvapenie v podobe mobilného planetária a ukážok práce policajtov s cvičeným psom. Ďalšou sprievodnou aktivitou športových hier bolo maľovanie na tvár a stánok zdravia, ktoré zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach.

Autor/zdroj: Mgr. Beáta Danková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2017 14:35
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001