Športové hry 2015

Stalo sa už tradíciou, že zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske organizuje športové hry pre klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Aj tento už IV. ročník športových hier, ktorý sa uskutočnil 26. 8. 2015, sa niesol v duchu športového nasadenia, férovosti, radosti zo súťaženie a spoločného stretnutia. Počasie nám toho roku prialo a tak sme športovali v areáli Mestského futbalového štadióna v Strážskom.

Pozvanie prijali vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Zuzana Jusková, vedúca Referátu pre zariadenia Mgr. Emília Revajová Bujňáková a referentka pre zariadenia Mgr. Zuzana Prextová, riaditelia, zamestnanci a súťažné družstvá z 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK. Po úvodnom príhovore a zložení sľubu športovcov zahájila športové hry riaditeľka zariadenia Harmonia Ing. Mária Dunajová.

Trojčlenné družstvá z každého zúčastneného zariadenia súťažili medzi sebou v duchu „fair play“ v šiestich disciplínach:

  1. zábavná štafeta,
  2. hod na cieľ granátom,
  3. skladanie puzzle,
  4. kop do bránky,
  5. lovenie loptičiek z bazéna a
  6. tradičné preťahovanie lanom.

Po ukončení poslednej disciplíny na všetkých čakalo občerstvenie v podobe chutného guľáša, po ktorom sa už všetci tešili na záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Všetci súťažiaci podali výborný výkon a preto boli aj všetci odmenení. Desať súťažných družstiev získalo za vynaložené úsilie drobnú pozornosť, sladkú medailu a diplom za účasť.

Umiestnenie troch súťažiacich družstiev s najväčším počtom získaných bodov v celkovom hodnotení športových disciplín:

  1. miesto - ZSS Subsidium Rožňava
  2. miesto – ZSS Via Lux Košice
  3. miesto - ZSS Harmonia Strážske

Po záverečnom vyhodnotení na všetkých čakalo prekvapenie v podobe ukážky práce policajtov s cvičeným psom a ukážka hasičského zásahu. Ďalšou sprievodnou akciou športových hier bolo maľovanie na tvár.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru a zároveň sa tešíme na ďalší ročník športových hier. Osobitné poďakovanie patrí mestu Strážske, Mestskému podniku služieb v Strážskom a Reštaurácii Aztéka za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácií tohto podujatia, ako aj Mestskej polícii Michalovce a  Závodnému hasičskému útvaru Prvá hasičská, a.s. Strážske pri zabezpečení sprievodných akcií. Veľká vďaka patrí sponzorom podujatia: HARTMANN - RICO spol. s r.o. Lekáreň - Jožka Strážske Cimbaľák s. r. o. COOP Jednota spotrebné družstvo Michalovce MMS Skalica

Autor/zdroj: HARMONIA DSS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.08.2015 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001