Spolupráca DSS Jasanima s Gemerským osvetovým strediskom - tvorivé dielne

Domov sociálnych služieb Jasanima sa 12. apríla 2017 s desiatimi prijímateľmi sociálnych služieb zúčastnili veľkonočnej tvorivej dielne, ktorú zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave – Dom tradičnej kultúry Gemera.

Po minuloročnej, úspešnej, spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave - Domom tradičnej kultúry Gemera sa aj v tomto roku obe zariadenia rozhodli pokračovať v tejto pozitívnej tradícii.

V útulných priestoroch keramickej dielne zamestnanci GOS oboznámili účastníkov s činnosťou organizácie a ukázali keramickú dielňu. Po krátkej príprave hliny a rozvaľkaní si prijímatelia vyrobili svoje závesné hlinené kuriatko. Po ukončení výroby kuriatok sa uskutočnila krátka prehliadka tkáčskej dielne, kina a tradičnej kuchyne. Prijímatelia DSS Jasanima prejavovali veľký záujem a následne sa zúčastnili premietania filmu v kine.

Návštevou tvorivej dielne sa zároveň u prijímateľov podporujú zručnosti - jemná motorika, predstavivosť, estetické cítenie, vytrvalosť pri zadanej činnosti. Prijímatelia majú možnosť vidieť zariadenie profesionálnej pracovnej dielne a učiť sa novým technikám.

Naše poďakovanie patrí vedeniu GOS ako aj zamestnancom za vrelé prijatie a čas, ktorý venovali našim prijímateľom. Veríme, že v budúcnosti budeme mať možnosť zúčastniť sa aj na podobných tvorivých dielňach a podujatiach organizovaných GOS v Rožňave.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Alžbeta Pástorová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2017 11:20
Upravené: 23.05.2022 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001