SPOLOČNE v zariadení Ondava

Rok 2014 bol vyhlásený Európskym parlamentom za rok rodiny. Aj zariadenie ONDAVA je jednou veľkou rodinou. Preto 23. októbra 2014 so začiatkom o 10.00 hod sa v kultúrnom dome obce Rakovec nad Ondavou konalo podujatie s názvom SPOLOČNE spájajúce prijímateľov služieb a ich príbuzných.

Dňa 23.10.2014 so začiatkom o 10.00 hod sa v kultúrnom dome obce Rakovec nad Ondavou konalo podujatie s názvom SPOLOČNE spájajúce prijímateľov služieb a ich príbuzných.

Prečo SPOLOČNE? Tento názov vznikol spontánne, keď nám napadla myšlienka zorganizovať spoločné stretnutie prijímateľov ONDAVA – DSS a rodinných príslušníkov. Neskôr sme SPOLOČNE rozmenili na drobné a pokúsili sa priradiť slovo k začiatočnému písmenku a tak nám vzniklo zaujímavé slovné spojenie: S- spolu, P- priateľsky, O- otvorene, L- láskavo, O- obetavo, Č- čestne, N- nezraniteľne a E- empaticky.

Takto sa snažíme pracovať, a preto sme pripravili aj dopoludnie, kde sme chceli ukázať zručnosti prezentáciou výrobkov, schopnosti a talent kultúrnym programom. Ani veľká rekonštrukcia nebola prekážkou pre zorganizovanie spoločného stretnutia.

Spolu sme oslovili 75 príbuzných, z ktorých sa na akcii zúčastnilo 29, čo predstavovalo 38,6% z celkového počtu oslovených.

Krátky príhovor v úvode predniesol správca gréckokatolíckej farnosti otec Slavomír. Pestrý kultúrny program sa niesol v duchu lásky, rodiny a porozumenia vo forme básni, piesní a scénok.

Predstavili sme zariadenie aj z trošku iného uhla. Pracovníčky si pripravili prezentácie o zariadení pre laickú a odbornú verejnosť o realizovaných podujatiach ako aj práci v zariadení a ergoterapii. Sociálne poradenstvo je súčasťou poskytovanej služby a bolo aj súčasťou spoločného dopoludnia. Sociálne pracovníčky rady zodpovedali na otázky.

Spokojnosť či nespokojnosť s poskytovanými službami, návrhy, postrehy a pripomienky na zlepšenie práce v zariadení sme zisťovali u príbuzných nie len na základe rozhovorov, ale aj formou vypracovaného Dotazníčka, ktorý bol rozdaný pri vstupe.

Urobili sme spoločné fotografie a nechali priestor pre rozhovory. V závere nechýbalo ani malé občerstvenie.

Aj napriek štatisticky nízkej účasti, sme sa veľmi potešili všetkým, ktorí naše pozvanie prijali a našli si uprostred uponáhľaného sveta chvíľku, aby sa zastavili, stretli, pospomínali či viac sa spoznali. Veľkú radosť sme mali, že naše pozvanie prijali aj súrodenci našich štyroch prijímateľov, ktorí sú taktiež umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb Social. Trans. n.o. Spišské Vlachy a Harmónia Strážske.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho podujatia, zároveň všetkým ktorí pozvanie prijali.

Aj takto sme opäť potvrdili, že „Zmyslom života je dať životu zmysel“.

 

Autor/zdroj: PhDr. Alica Kozelová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.10.2014 06:00
Upravené: 07.02.2022 17:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001