Spojme cesty našich detí

Moderným a opodstatneným trendom je otváranie sa spoločnosti a zbližovanie postihnutých občanov so zdravou populáciou. Dôležité je to predovšetkým u detí a mládeže, ktorá si na seba navzájom navykne a spozná. To bolo aj cieľom projektu Spojme cesty našich detí, ktorý sa konal na konci mája v DSS Rakovec nad Ondavou.

Vzájomné spoznávanie a tvorbaIntegrácia sa vzťahuje k osobnosti človeka aj k jeho socializácií, teda začleňovaniu do spoločnosti. Chápe sa ako spolužitie postihnutých a nepostihnutých pri prijateľnej miere konfliktovosti vzťahov týchto skupín. Integrácia znevýhodnených medzi bežnú populáciu je svetovým trendom. Je prínosom nielen pre znevýhodnených, ale aj pre bežnú-intaktnú populáciu.

Vzájomné spoznávanie a tvorbaMnohokrát aj deti zamestnancov pracujúcich so znevýhodnenými nevedia akými schopnosťami a zručnosťami sú obdarení znevýhodnení ľudia. Koľko kreativity, vytrvalosti, lásky a citlivosti sa v nich skrýva. 

Cieľom projektu Spojme cesty našich detí bolo zorganizovať integračno-vzdelávaciu aktivitu formou kreatívnej dielne, kde si mali možnosť znevýhodnení ako aj intaktná mládež (deti zamestnancov zariadenia) vyskúšať techniku decupage a rozvinúť si svoje motorické zručnosti, posilniť predstavivosť a fantáziu.Vzájomné spoznávanie a tvorba

Vzájomné spoznávanie a tvorbaAkcia sa konala 30. mája 2014 v priestoroch jedálne zariadenia so začiatkom o 9.30 hod. Príjemnú atmosféru dopĺňala jemná hudba. Spoznávanie sa navzájom, odbúravanie bariér z oboch strán bolo veľmi zaujímavé. Deti zamestnancov pomáhali zvládať náročnejšie činnosti znevýhodneným prijímateľom, ktoré vyžadovali jemné motorické zručnosti. Spätnou väzbou pre nich bola spokojnosť a radosť zo vzájomného porozumenia a spolupráce. Veríme, že očakávania sa naplnili. Vznikli nielen krásne výrobky, ale aj nové priateľstvá.

Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax- Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.06.2014 14:03
Upravené: 23.05.2022 09:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001